tirsdag 10. februar 2015

Opplysning til folket

Formidling for helsas skyld.

God formidling er viktigere i dag enn aldri før. Vi lever i et informasjonssamfunn, på godt og vondt, hvor vitenskap kastes rundt med varierende styrke og nedslagskraft. Med min bakgrunn innen ernæring har det tidvis vært svært frustrerende med de mange avisoppslagene (av varierende riktighet), med påfølgende entusiastisk snakk på t-banen. Formidling av helserelaterte tema - som gjerne i samme slengen kommer med en oppfordring til leseren om for eksempel å spise noe, unngå å spise noe, trene slik og sånn, ta eller ikke ta den og den vaksinen - kan i verste fall gå på, nettopp, helsa løs. For eksempel: Ett funn gjort på musebabyer der gluten og laktose fører til økt betennelse i kroppen (et velbrukt og meget upresist begrep), med tilhørende misvisende formidling, kan føre til at pliktoppfyllende vestkantmødre ikke gir småtassene føde næringsrik nok for deres behov. Jeg kunne også ha tatt opp alternativ medisin i samme slengen, men la oss heller spare den godteposen til senere innlegg.

Folkehelse handler om hvordan helsen fordeler seg i en befolkning, og epidemiologi er hovedmetoden i faget. Man er blant annet interessert i å finne ut hvor mange personer i et samfunn som lever med sykdom, og hvorfor de blir syke. Spesielt interessant er det om det er sosioøkonomiske forskjeller mellom de som er syke og de som er friske. Noe det nesten alltid er. Folkehelsearbeid skiller seg fra det tradisjonelle, individrettede biomedisinske synet på helse, det er mer rettet mot helse på samfunnsnivå, og fokuserer mer på hva som skaper god helse og beskytter mot sykdom, enn på behandling. Folkehelsearbeid består således av helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette kan gjøres på forskjellige nivåer i samfunnet, helt fra kommunale primærhelsetjenester til politisk og økonomisk nivå. 

Helseopplysning og formidling er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeidet. Og det har jeg lyst til å drive med på denne bloggen. Diverse studier, teorier og modeller viser (sørgelig nok) at kunnskap alene ikke er nok til å endre helseadferd. Men det er en viktig forutsetning.


Min formidlingsfilosofi er at god formidling kan løse små og store verdensproblemer, og innen mitt felt, helseproblemer. God formidling kombinert med kritisk tenking kan legge til rette for god autonomi og veloverveide valg, og det ønsker jeg å bidra til på denne bloggen. Jeg ser for meg en slags mythbuster innen folkehelsearbeid. Inntil nylig har formidlingsfilosofien min ikke resultert i noe mer enn en hjemmesnekret logo i paint og et .no-domene - men desto større forbedringspotensial! Jeg ser for meg en blogg hvor jeg kan bedrive forsvarlig helseopplysning, ta livet av myter og gi leseren en liten verktøykasse til å tenke kritisk i folkehelsespørsmål.